Vodstvo

Vojko Faletič predsednik

Gorazd Mozetič - podpredsednik

Serena Kozina

Vito Svetina

Stane Žnidarčič

Člani nadzornega odbora

Hilarij Brezec - predsednik 

Marjuča Forca - član  

Suadam Kapič - član

Ni prispevkov za ta vir novic

Prijavi se na novice

Člani LOGOS